Sport

Sportovní utkání

Sportovní exhibice

Sportovní tréninky

Sportovní fotografie jednotlivců i týmů

Speciální disciplínou reportážní fotografie je fotografie sportovní. Pokud se jedná o kolektivní sportovní disciplínu, nebo vystoupení, povinností fotografa je seznámit se s danou disciplínou, poznat hráče, znát požadavky z hlediska pohotovosti a správného načasování momentů hry, nebo vystoupení.

Cenovou kalkulaci posuzuji vždy individuálně na základě poptávky a rozsahu práce

error: